Sæt et kryds i kalenderen den 29. august, hvor TREDJE NATUR, DAC og BLOXHUB inviterer til heldags-symposiet MIND THE GAP om mennesket og kloden i BLOX.

Den 29. august inviterer TREDJE NATUR i samarbejde med Dansk Arkitektur Center og BLOXHUB dig til et heldags-symposium i klimaets navn. Samfundets fire ringhjørner; den akademiske verden, det politiske styre, erhvervslivet og lokalsamfundet, mødes i BLOX med ja-hatten på. Her diskuterer vi den nye klimarealitet og vores CO2-fodaftryk med fokus på at skabe fælles handling.

EN TANKEVÆKKENDE DAG
Kom og brug en dag i selskab med nogle af landets mest toneangivende eksperter, beslutningstagere og rapkæftede meningsdannere. Dagen igennem vil vi få sanserne pirret ved oplæg, performances, brandtaler, madoplevelser og debatter, der rækker ud over det sædvanlige. Vi vil få præsenteret betonhårde facts, stærke visioner og vigtige diskussioner. Programmet tæller bl.a. Anders Morgenthaler, Ida Auken, Minik Rosing, Martin Manthorpe og Sisters Academy, Concito, KADK, TREDJE NATUR m.fl.

Vi skal debattere og blive klogere på, hvordan vi som helhed og som individer kan handle meningsfyldt i denne antropocæne tidsalder; en epoke i verdenshistorien, hvor mennesket er den altdominerende naturkraft. Denne kraft forsøges nu behersket med store og komplekse tiltag som Parisaftalen, hvor målet er at vores CO2-fodaftryk skal ned på kun 6 tons – eller 1/3 del af hvad det er nu – allerede i 2030.

FIRE SEKTORER – ÉN STEMME?
Salen i BLOX inddeles i fire ringhjørner og orienteres mod midten. Dagen igennem vil vi søge at lukke hullerne i den danske selvforståelse. Kan vi skabe en bevægelse mod en klimaneutral realitet eller må vi acceptere at den danske model er mageligt og uløseligt forbundet med en økologisk slagside?

Kom og deltag i debatten om fremtidens øko-utopier og de mangeartede paradokser i den danske andedam.

TIDSPUNKT
29. august 2018 kl. 9-17.

Datoen er valgt, da den markerer 2. års dagen for en forskergruppes formelle indstilling til den Internationale Geologiske Kongres om, at vi officielt bør anerkende den antropocæne epoke som en ny geologisk tidsalder.

EARLY BIRD TILMELDING
Tilmeld dig senest 1. juli og spar 20%! Begrænset antal pladser – tilmeld dig nu på nedenstående link:

>> https://billetto.dk/en/e/mind-the-gap-et-heldags-symposium-om-mennesket-og-kloden-tickets-294168

Deltagerne fordeles ligeligt i 4 sektorer, og du skal derfor tilmelde dig i den kategori der passer bedst med information om din titel og den organisation du repræsenterer. Se info under billetkategorier.
Deltagelse koster mellem 450 og 1450 kr., idet der gives rabat efter hvilken sektor, du kommer fra. Rabatten er vurderet ud fra den typiske økonomiske formåen i den enkelte sektor. Du kan hente 20% rabat ved hurtig tilmelding. Prisen inkluderer lækker bæredygtig forplejning fra Simple Feast.

DE FIRE SEKTORER

 • VIDENSSEKTOREN – 750 kr.
  Her samles videnssektoren: forskere, universiteter, skoler…
 • POLITIK, STAT OG KOMMUNE – 950 kr.
  Her samles de offentligt ansatte i myndighedsapparaterne, beslutningstagere, folkevalgte, embedsværket, politiske organisationer, lobbyister…
 • INDUSTRI OG ERHVERV – 1450 kr.
  Her samles det private erhvervsliv, investeringsfonde, bygherrer, developere, brancheorganisationer…
 • LOKALSAMFUNDET – 450 kr.
  Her samles græsrødder, ildsjæle, lokale initiativtagere, foreninger, holdningsdannere, folket…

ARRANGØRER
TREDJE NATUR, DAC og BLOXHUB

SAMARBEJDSPARTNERE
Statens Kunstfond, KADK, NCC, Concito, Simple Feast m.fl.

STED
BLOX – Dansk Arkitektur Center
Bryghuspladsen 10
1473 København

Find vej HER