TREDJE NATUR søger en arkitekt med projekteringserfaring. TREDJE NATUR er en formålsbaseret og voksende tegnestue med noget på hjerte der opererer inden for områderne by, bygning, landskab og forskning. Vi arbejder med udviklingen af en række spændende projekter og har brug for flere kolleger der har lyst til at medvirke til den fortsatte udvikling af tegnestuens agenda ”By + Land = Bland!”

Stillingen:
Vi søger derfor en ny kollega, der besidder stor faglighed og som har solid erfaring fra udvikling og projektering af byggeriet i alle fagets faser og facetter. Vi vil meget gerne se ansøgninger fra engagerede, proaktive og positive mennesker, der vil være med til at udvikle sammenhængen imellem bygninger og biologi.
Vi vægter nysgerrige og alsidige personer med lige dele tænke- og tegnegaver som vil være med til, at projektere vores nuværende og kommende opgaver bygningsopgaver. Hos TREDJE NATUR vil du blive en del af et stærkt og tværfagligt team, der arbejder for at forene det bebyggede og det landskabelige.

Særligt kendskab til projektering inden for boliger, plejeboliger og daginstitutioner vil være en fordel idet vi aktuelt udarbejder Det nye Sølund – Generationernes hus – som bliver et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecentre. Med børnehave, studieboliger, ældreboliger og plejeboliger samt generøse gårdrum og taghave er projektet enestående i sin ambition om at tilbyde et livslangt orienteringspunkt til alle faser i livet ved en af byens nok tætteste og smukkeste beliggenheder. Her vil alle aldre inddrages i husets livsformer, og dét er i sig selv en både generøs og meget meningsfyldt vision at arbejde med. Det nye Sølund kommer til at bestå af ca. 38.000 etagekvadratmeter byggeri ved Sortedams Sø med adresse på Ryesgade 20.

Vi ser frem til ansøgere med følgende kvalifikationer:

  • du har tidligere har projekteret boliger eller institutioner.
  • har min. 5 års erfaring fra en lignende stilling som projekterende arkitekt.
  • indgående kendskab til Revit er en forudsætning.
  • arbejder godt i team.
  • er flydende i dansk skrift og tale.

Ansøgningsfrist den 22. marts 2017:
Samtaler afholdes inden udgangen af marts 2017.
Stillingen er en fuldtidsstilling med løn og vilkår ift. gældende arkitektoverenskomst
Send din ansøgning og cv til job@tredjenatur.dk og jo@tredjenatur.dk markeret med `PROJEKTERINGSARKITEKT´
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jakob Ohm Laursen: M +45 5194 6116

Office atmosphereTREDJE NATUR
Vi udformer konkrete strategier for fremtidens hybride by igennem idéoplæg, agitation, projektforslag, vidensudvikling og tværfaglige samarbejder. Vores blik er rettet mod steder, hvor det regulerede og det uregulerede kan clashe og skabe nye historier. Vi er fascinerede af den kraft og det potentiale, som den menneskeskabte natur genererer, og vil kortslutte det indgroede skel mellem by og landskab i dansk arkitektur. Vores projekter skaber rum, relationer og nye betydninger i en verden, hvor forholdet mellem natur og by konstant forandrer sig.