TREDJE NATUR søger en dedikeret og skarp nøgleperson til kommunikation og forretningsudvikling. Vi er en formålsbaseret og voksende tegnestue med noget på hjerte og 25 dedikerede medarbejdere der opererer inden for områderne by, bygning, landskab og forskning. Du vil indtage en vigtig rolle i det daglige arbejde med at styrke tegnestuens fortsatte udvikling.

Stillingen
Vi står overfor at skulle opruste inden for kommunikation og forretningsudvikling og søger en kollega der har lyst til at medvirke til den fortsatte udvikling – nationalt såvel som internationalt. En person der både kan løfte vores pressearbejde, har solid erfaring med sociale medier og kan levere konstruktive indspark og sparring med vores kommende research- og business development enhed. Du får en central rolle på tegnestuen med direkte reference til vores CEO og med mulighed for at sætte dit eget præg på opgaverne.

Vi vil meget gerne se ansøgninger fra engagerede, proaktive og positive mennesker, der vil være med til at udvikle sammenhængen imellem bygninger og biologi. Vi vægter nysgerrige og alsidige personer med lige dele tænke- og talegaver og som har mod og energi til at løfte formidlingsniveauet på vores nuværende og kommende opgaver indenfor planlægning, byggeri og landskab.

Vi forventer derfor, at du er flydende i skrift og tale på dansk såvel som engelsk og gerne har solid erfaring fra en lignende stilling med indgående kendskab til arkitekt- eller byggebranchen. Du har et solidt branchenetværk eller lysten til at skabe det, og så skal du kunne se den gode historie og vide, hvordan den skal eksekveres.

Dine ansvarsområder
Medvirke til den fortsatte udvikling og formidling af tegnestuens agenda ”By + Land = Bland!”
Samarbejde med ledelsen om forretningsudviklingen
Ansvarlig for PQ (prækvalifikation) ansøgninger og teamdannelse
Sparringspartner i forbindelse med udviklingen af en researchenhed
Assistere den daglige planlægning på tegnestuen
Udvikling af PR og kommunikationsstrategier
Opsøgende pressearbejde
Håndtere pressehenvendelser og medier
Projektlede et mindre team i forbindelse med udviklingen af tegnestuens grafiske identitet
Oversættelse, redigering og udarbejdelse af pr materiale på dansk og engelsk
Opdatere hjemmeside og sociale medier

Ansøgningsfrist den 2. december 2016
Samtaler afholdes inden årets udgang med tilsigtet opstart senest den 1. februar 2017. Stillingen er en fuldtidsstilling med løn og vilkår ift. gældende arkitektoverenskomst. Send din ansøgning og cv til job@tredjenatur.dk markeret med `HEAD OF PRESS & COMMUNICATIONS´. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte partner Ole Schrøder: M +45 2510 4460 / os@tredjenatur.dk.
Third Nature Projects
TREDJE NATUR
Vi udformer konkrete strategier for fremtidens hybride by igennem idéoplæg, agitation, projektforslag, vidensudvikling og tværfaglige samarbejder. Vores blik er rettet mod steder, hvor det regulerede og det uregulerede kan clashe og skabe nye historier. Vi er fascinerede af den kraft og det potentiale, som den menneskeskabte natur genererer, og vil kortslutte det indgroede skel mellem by og landskab i dansk arkitektur. Vores projekter skaber rum, relationer og nye betydninger i en verden, hvor forholdet mellem natur og by konstant forandrer sig.