TREDJE NATUR er rigt repræsenteret på dette års biennale, der får titlen ’Art of Many and The Right to Space’ og nu er vandret videre til Utzon Center i Aalborg. Med 4 udvalgte projekter og interview af kuratorerne markerer tegnestuen fejre sin 4. fødselsdag med format og gør status over de første års hæsblæsende aktiviteter.

Udstillingen sætter fokus på den kunst det er at skabe arkitektur af høj kvalitet til de mange, og den viser samtidig ikke bare én dansk arkitekts virke, men mere end 70 arkitektvirksomheder og 130 projekter, der tilsammen viser det brede samfundsengagement og den humanisme, som gør dansk arkitektur til noget særligt og ligger til grund for arkitektvirksomhedernes daglige praksis.

“Vi har konstateret et meget bredt samfundsengagement i dansk arkitektur lige nu, og det er overraskende for os hvor bredt det egentlig er. Der er spændende eksperimenter i mange forskellige lejre og ikke kun hos de store, velkommunikerende tegnestuer, vi tit hører om. Fronten består ikke af en “one man army”, men af mange, der vedvarende udfordrer sig selv og deres omgivelser til ikke bare at løse, men også løfte opgaverne. Derfor har vi valgt at kalde udstillingen for “Art of Many. I betydningen ‘de manges kunst’, men også ‘kunsten at skabe arkitektur af høj kvalitet til de mange'”, siger kuratorerne Kristoffer Lindhardt Weiss og Boris Brorman Jensen.

Udstillingens centrale pointe er, at dansk arkitektur er karakteriseret ved et meget højt generelt niveau. Der er ikke tale om arkitektoniske fyrtårn og prestigeprojekter til de få og en standardiseret og masseproduceret bygningsmasse for de mange. Tværtimod arbejder danske arkitekter med at skabe byrum, hospitaler, almene boliger, uddannelsesinstitutioner, børnehaver, arbejdspladser etc. som kommer de mange til gode og skaber nye rumlige fortolkninger af det danske demokrati og samfund. Samtidig er danske arkitekter herhjemme med til at insistere på at skabe fælles rum samt at løse de udfordringer som bl.a. ghettodannelse og klimasikring byder.

Vinge Station og Centrum
Vinge Station og Centrum. Med naturen som udgangspunkt

NATURE FIRST!

”Vi er nu begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, om de enorme mængder af ressourcer, der kræves for at gøre byerne funktionelle faktisk skaber byer, som er værd at leve i – ikke mindst fra en bæredygtig vinkel. Det er på tide vi stopper med ”Money First” som det altdominerende paradigme for byudvikling og i stedet begynder med et håbefuldt “Nature First!”. Det er et alternativ til den perspektivløse byudvikling, der i sidste ende truer kloden med et systemisk sammenbrud!” udtaler TREDJE NATURs grundlæggere, Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen.

Ud over tegnestuens fire projektbidrag er vi også inviteret som en af få tegnestuer til en snak med kuratorerne der publiceres i en omfattende udstillingspublikation. Med afsæt i funktionalismen og Jan Gehls modernismekritiske slogan, ”People First”, diskuterer tegnestuens grundlæggere Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen en både pragmatisk og frivol post-humanisme, der søger at adressere de store samfundsmæssige sammenhænge. Interviewet runder fagets bredeste virkefelt og diskuterer hvordan projekterne kan involvere brugerne i ressourcemæssige og sociale spørgsmål. Nature First! indikerer en empatisk og transparent arkitekturpraksis, der kobler tidligere adskilte fænomener og værdier, så som bygning og biologi, og tillader herigennem brugerne at træffe mere informerede valg i deres hverdagsliv.

Enghaveparken
Enghaveparken – Klimaparken med 24.000 m3 skybrudsvand.

CLAIMING SPACE | EXIT UTOPIA
TREDJE NATURs fire projekter søger grundlæggende at fremkalde en transparens i projekterne. Altså en tydeliggørelse af, hvordan de urbane kredsløb fungerer, således brugerne kan træffe mere informerede og dermed bæredygtige valg i dagligdagen stillet overfor tilsyneladende uoverkommelige udfordringer i klodens hidtil korteste geologiske tidalder, populært kaldet den antropocæne eller menneskeskabte tidsalder.

Kuratorernes statement foldes i udstillingen ud i fem gennemgående dagsordener, og alle udvalgte projekter knytter sig til en dagsorden. TREDJE NATUR deltager med Vinge Station og Centrum i kategorien Claiming Space. Generøse offentlige rum er ikke ekstravagante. At skabe plads til offentligt liv, hvor der ikke er noget, handler om at sætte mennesker først og forfølge idealet om et åbent samfund.

House of Water
House of Water. Fremtidens blå læringsfælled.

I kategorien Exit Utopia, har vi hele 3 projekter med, nemlig Klimakvarteret, Enghaveparken og House of Water. Modernismens ideologi stræbte efter fuld kontrol over både samfund og natur. Det slog fejl. I dag formes fremtiden af nye alliancer mellem mennesker, byggeri og natur.

Klimakvarteret

Klimakvarteret. Verdens første klimakvarter.

UDSTILLINGEN
Udstillingens er indrettet som et konceptuelt renset “wunderkammer” med over 130 projekter repræsenteret udelukkende gennem arkitekturmodeller. Modellerne fylder hele rummet, fra gulv til loft. De hænger på væggene og står tæt i et landskab som man bevæger sig igennem på en stilladsstruktur. De mange forskelligartede modeller med deres vidt forskellige materialitet vil forhåbentlig skabe en overvældende og inspirerende oplevelse af mangfoldigheden i dansk arkitektur.

Udstillingens andet hovedrum kalder vi The Right to Space. Der møder publikum en videoinstallation med professor Jan Gehl, der diskuterer en række samfundsrelevante/orienterede spørgsmål relateret til udstillingens overordnede tema. Gehls arbejde gennem 50 år som kritiker og fortaler for hensynet til mennesket i arkitekturen er et omdrejningspunkt for installationen.

Som et sidste element er der i et mindre rum indrettet et enkelt såkaldt ’Study’. Her vil man kunne se længere videointerviews med relevante videnspersoner både i og udenfor branchen og her vil publikum kunne studere publikationen mere indgående.

Den danske Pavilion
FAKTA

  • Biennalen er verdens største arkitekturbegivenhed
  • Udstillingen kan nu ses på Utzon Center i Aalborg 9. februar til 28. maj
  • Fandt sted 28. maj – 27. november 2016 i Venedig
  • I 2014 blev den danske pavillon besøgt af flere end 120.000 gæster
  • Læs mere om udstillingen her
  • Læs mere om La Biennale di Venezia her