Ny konkurrene i Ballerup Kommune. TREDJE NATUR er blevet udtaget til projektkonkurrencen Udviklingsplan for Måløv Bymidte. Ballerup Kommune har besluttet at opfordre Tredje Natur med samarbejdspartnerne Jaja Architects, WSP, Sadolin & Albæk, Platant, Umage og Niels Hoé til deltagelse i den videre proces.

I Ballerup Kommune har der i de seneste år været fokus på omdannelsen af bymidterne i Ballerup og Skovlunde. Nu er turen kommet til Måløv, som skal igennem en tilsvarende proces. Ballerup Kommune har derfor nu igangsat projektkonkurrencen om en udviklingsplan for Måløv bymidte med forudgående prækvalifikation af tre teams.

DIALOGPROCES
De tre udvalgte teams kommer til at deltage i en spændende proces, hvor de skal være med til at forme konkurrenceprogrammet. Før den egentlige projektkonkurrence vil de tre rådgiverteams deltage i en forproces, som vil være processtyret af konsulentfirmaerne Rekommanderet i samarbejde med 12byer.

Borgmester Jesper Würtzen byder velkommen.

Borgmester Jesper Würtzen byder velkommen.

TREDJE NATUR og Platant deltog fra teamet onsdag d. 18. november i forprocessens første workshop med et fuld hus på Måløvhøjskolen. Teamet glæder sig over det store fremmøde og de mange gode snakke vi fik med borgere og interessenter. Vi ser frem til at blive klogere på Måløvs muligheder i de kommende måneder og hilser den eksperimenterende tilgang til arkitektkonkurrencen velkommen.

Forprocessen har til formål at høste drømme og al relevant viden om området fra borgerne og vigtige aktører, kommunalpolitikere og repræsentanter fra hvert af de udvalgte rådgiverteams. De indsamlede erfaringer skal danne grundlag for det kommende konkurrenceprogram der forventes færdigt i foråret 2016.

Måløv fra luften.

Måløv fra luften.

KONKURRENCEN
Ballerup Kommune modtog 13 ansøgere, hvoraf 11 firmaers ansøgninger var konditionsmæssige i forhold til de opstillede kriterier. De ansøgende firmaer havde alle indsendt referencer og medarbejderkvalifikationer, som blev vurderet tilfredsstillende, men Ballerup Kommune prækvalificerer 3 ansøgere i henhold til udbudsannoncen.

De tre prækvalificerede teams er:
TREDJE NATUR med Jaja som underrådgivere og WSP, Sadolin og Albæk, Platant, Umage og Niels Hoé som samarbejdspartnere
Henning Larsen Architects med Bascon som underrådgivere
Polyform med 2+1 Idébureau, Urban Creators og Oluf Jørgensen A/S som underrådgivere.