Fra os i TREDJE NATUR skal der lyde en hjertelig tak for 2017 til alle medarbejdere, bygherrer, samarbejdspartnere og venner!

Et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

Knobet lokaliserer, understreger og udbygger en landskabelig forbindelse gennem Lemvig by

Tredje Natur laver masterplan og oplæg til lokalplan til Flyvestation Værløse - Sydlejren

Ny erhvervs-ph.d. kickstarter Tredje Naturs nye researchplatform.

TREDJE NATUR tegner ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg i Sverige

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Danmarks største plejecenter!

TREDJE NATUR vinder Redmolen Spidsen for PFA Ejendomme

TREDJE NATUR genopliver batterigrunden med grønt og blåt som central nervebane

24.000 m3! TREDJE NATUR projekterer klimaparken Enghaveparken!

Fra os i TREDJE NATUR skal der lyde en hjertelig tak for 2017 til alle medarbejdere, bygherrer, samarbejdspartnere og venner!Et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelseKnobet lokaliserer, understreger og udbygger en landskabelig forbindelse gennem Lemvig byTredje Natur laver masterplan og oplæg til lokalplan til Flyvestation Værløse - SydlejrenNy erhvervs-ph.d. kickstarter Tredje Naturs nye researchplatform.TREDJE NATUR tegner ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg i SverigeTREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Danmarks største plejecenter!TREDJE NATUR vinder Redmolen Spidsen for PFA EjendommeTREDJE NATUR genopliver batterigrunden med grønt og blåt som central nervebane24.000 m3! TREDJE NATUR projekterer klimaparken Enghaveparken!

Nyeste projekter

 • NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

  Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

 • VANDKULTURHUSET

  Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

 • HYLLIE STATIONSHUSE

  Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

 • POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

  Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

 • KUNSKAPSBERGET

  Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

 • FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

  Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

 • VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

  TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

 • URBANPLANEN ETAPE 2

  TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

 • URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

  Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

 • MÅLØVRINGEN

  Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

 • KRONLØBSØEN

  Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

 • NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

  TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

 • GUSTAVSBERG NATURBY

  TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

 • FREMTIDENS SØLUND

  TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

 • BYENS Ø

  Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

 • SYDHAVNSBROEN

  TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

 • REDMOLEN SPIDSEN

  TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

 • GRØN KLIMATILPASNING

  TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

 • ENGHAVEPARKEN HER OG NU

  TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

 • VINGE

  Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

 • BRYGGENS BASTION

  TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

 • KLIMASTRÆDE

  Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

 • ALLE-TIDERS KLIMABY

  TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

 • HOW | HOUSE OF WATER

  TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

 • ALMEGÅRD KASERNE

  Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

 • INDRE BY SKYBRUDSPLAN

  TREDJE NATUR tegner skybrudsvisioner for Indre By.

 • BYRUMSBLIK

  TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

 • DET FØRSTE KLIMAKVARTER

  Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Nyeste projekter

 • NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

  Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

 • VANDKULTURHUSET

  Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

 • HYLLIE STATIONSHUSE

  Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

 • POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

  Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

 • KUNSKAPSBERGET

  Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

 • URBANPLANEN ETAPE 2

  TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

 • URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

  Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

 • MÅLØVRINGEN

  Med vores vindende forslag Måløvringen, har vi tegnet en klar strategi for hvordan Måløv fortsat kan udvikles og styrkes

 • KRONLØBSØEN

  Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

 • NY IDRÆTSHAL VED GREVE GYMNASIUM

  TREDJE NATURS forslag til Greve Gymnasiums nye idrætshal er et funktionsblandet sted. Forslaget vil invitere brugere indenfor til mange former for aktivitet

 • GUSTAVSBERG NATURBY

  TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

 • FREMTIDENS SØLUND

  TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

 • BYENS Ø

  Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

 • SYDHAVNSBROEN

  TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

 • REDMOLEN SPIDSEN

  TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

 • GRØN KLIMATILPASNING

  TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

 • ENGHAVEPARKEN HER OG NU

  TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

 • VINGE

  Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

 • BRYGGENS BASTION

  TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

 • KLIMASTRÆDE

  Vi ser for os kimen til en lige dele kunstnerisk, naturvidenskabelig og socialt inkluderende naturby, et sanseoptimeret samfund hvor modstillingerne forenes i det hybride brokvarter.

 • ALLE-TIDERS KLIMABY

  TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

 • HOW | HOUSE OF WATER

  TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

 • ALMEGÅRD KASERNE

  Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

 • BYRUMSBLIK

  TREDJE NATUR og PK3 har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

 • DET FØRSTE KLIMAKVARTER

  Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Nyheder

WAN PODCAST

Du kan nu lytte til 'Re-inventing the streets in Copenhagen'

NORDIC ARCHITECTURE FAIR

Ole Schrøder deltager som oplægsholder på messen Nordic Architecture

UDVALGT TIL BYUDVIKLING AF ADAMSTUEN

TREDJE NATUR er med i parallelopdraget Adamstuen i Oslo

POP-UP NOMINERET TIL THE CLIMATE ACTION CHALLENGE

TREDJE NATUR's projekt POP-UP er nomineret til The Climate Action Challenge!

UDVALGT TIL KONKURRENCEN OM ARKEN WALK

TREDJE NATUR er med i konkurrencen om kunststien ARKEN WALK i Ishøj

COPENHAGEN LANDSCAPE LECTURES

Flemming Rafn Thomsen fortæller om designorienteret perspektiv på klimatilpasning i København

KONTORSTATUS: PROJEKTCHEFER OG NYE ANSIGTER

Efter fem år i felten udruster TREDJE NATUR organisationen

DET FØRSTE SPADESTIK TIL VINGE CENTRUM!

Vores ambitiøse masterplan er et skridt nærmere realisering efter første spadestik

KEYNOTE TALER PÅ ‘SHOWROOM’ MESSE I HELSINKI

TREDJE NATURs partner, Flemming Rafn Thomsen, deltager på den finske messe 'Showroom'

OPPORTUNITY SPACE FESTIVAL

TREDJE NATURS partner, Ole Schrøder, er inviteret som oplægsholder til paneldebatten 'Malmö 2030'

DICKSRUPTION

Vores projekt 'Korch Towers' er gået viralt og er nu nået ud til hundredetusindvis af mennesker.

BEYOND ICONS

Enghaveparken er med i udstillingen BEYOND ICONS

Nyheder

WAN PODCAST

Du kan nu lytte til 'Re-inventing the streets in Copenhagen'

NORDIC ARCHITECTURE FAIR

Ole Schrøder deltager som oplægsholder på messen Nordic Architecture

UDVALGT TIL BYUDVIKLING AF ADAMSTUEN

TREDJE NATUR er med i parallelopdraget Adamstuen i Oslo

POP-UP NOMINERET TIL THE CLIMATE ACTION CHALLENGE

TREDJE NATUR's projekt POP-UP er nomineret til The Climate Action Challenge!

UDVALGT TIL KONKURRENCEN OM ARKEN WALK

TREDJE NATUR er med i konkurrencen om kunststien ARKEN WALK i Ishøj

COPENHAGEN LANDSCAPE LECTURES

Flemming Rafn Thomsen fortæller om designorienteret perspektiv på klimatilpasning i København

KONTORSTATUS: PROJEKTCHEFER OG NYE ANSIGTER

Efter fem år i felten udruster TREDJE NATUR organisationen

DET FØRSTE SPADESTIK TIL VINGE CENTRUM!

Vores ambitiøse masterplan er et skridt nærmere realisering efter første spadestik

KEYNOTE TALER PÅ ‘SHOWROOM’ MESSE I HELSINKI

TREDJE NATURs partner, Flemming Rafn Thomsen, deltager på den finske messe 'Showroom'

OPPORTUNITY SPACE FESTIVAL

TREDJE NATURS partner, Ole Schrøder, er inviteret som oplægsholder til paneldebatten 'Malmö 2030'

DICKSRUPTION

Vores projekt 'Korch Towers' er gået viralt og er nu nået ud til hundredetusindvis af mennesker.

BEYOND ICONS

Enghaveparken er med i udstillingen BEYOND ICONS